‘De dagen worden nooit meer als voorheen, maar zie door al je tranen de liefde om je heen’

Als je plotseling te maken krijgt met het overlijden van een dierbare dan overvalt je dit enorm en heeft dit een hele grote impact op jouw leven.

Gevoelens van verdriet door emoties overspoelen je en weet je niet hoe je verder moet. Alles lijkt stil te staan en alles lijkt niet belangrijk meer.
De mooie dromen en plannen vallen in duigen en er ontstaat een enorme leegte.
Gevoelens van zinloosheid, eenzaamheid, gebrek aan levenslust ontstaan.

Tijdens de begeleiding ervaar je bewustwording van je gevoelens en kom je in een rouwproces, je leert om het rouwproces te aanvaarden en om te gaan met het verlies.

Het verlies van een partner door echtscheiding zet je wereld geheel op zijn kop.
Bij het verdriet van een beëindigde relatie zijn er ook vaak kinderen die verdriet hebben om de scheiding en het verlies van contact met vader of moeder.
De begeleiding is er op gericht om te onderzoeken hoe hiermee om te gaan.

Verlies van Werk
Je baan verliezen is vaak een heftige gebeurtenis. Werken is meer dan geld verdienen, het is een bron van erkenning en zelfwaardering en ontplooiing.
Het verlies van werk heeft ook gevolgen voor je financiële basis, je veiligheid, je identiteit, en voor je netwerk en sociale contacten.

Tijdens de coaching wordt aandacht besteed aan de betekenis van werk in je leven, En hoe hiermee om te gaan.

In ons leven kunnen wij verschillende vormen van verlies ervaren:

Verlies van een dierbare, Verlies van gezondheid door (chronische) ziekte,

Verlies van je partner / echtscheiding,

Verlies van Werk

Overlijden van een dierbare

Tijdens het coachingstraject worden jouw competenties en talenten zichtbaar gemaakt en kan begeleiding worden ingezet op de re integratie, de terugkeer naar werk passend bij jouw mogelijkheden.

Uitgaande van jouw drive, jouw passie in werk waar jij affiniteit mee hebt en waar je talenten goed benut kunnen worden.

Title

Text above form