Telefoon

Voor vragen, bel 06-22292984

Locatie

Tjaardastate 4, 8926MK Leeuwarden

Mensen die om medische redenen de praktijk niet kunnen bezoeken kunnen thuis bezocht worden.

Email

Maak eenvoudig een afspraak via een emailtje naar info@hartverlichtje.nl